INTEGRITETSPOLICY DIREKTMARKNADSFÖRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

I syfte att optimera din upplevelse av PELOTE ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter och skickar personliga erbjudanden.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

– kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer

– födelesedatum

– dina mått
– kön (om du väljer att ge oss det)

– Beställningshistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför PELOTE group.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner att vi sparar dina persondata och måttuppgifter.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Om du gör det kan inte PELOTE skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort nyhetsbrev på följande sätt
– Följ instruktionerna i varje nyhetsbrev

Du kan välja att ta bort alla dina personuppgifter på följande sätt

Skicka ett mejl till info@pelote.se med begäran om att vi raderar dina mått, kontaktuppgifter och födelesedata

2019-10-02